Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Keithley IVy — Hiển thị, Tương tác, Chia sẻ

Keithley IVy là cách nhanh nhất và dễ nhất để thực hiện mô tả đặc điểm dòng điện-điện áp (I-V), khắc phục sự cố thiết bị được kiểm tra (DUT) của bạn và chia sẻ kết quả đo với người khác. Máy cho phép bạn hiển thị, tương tác và chia sẻ kết quả đo mà không cần lập trình, đồng thời hiểu sâu hơn về DUT của bạn!

Keithley IVy tương thích với Thiết bị đo nguồn (SMU) Keithley Series 2600B SourceMeter® chạy phiên bản firmware 3.1.0 hoặc mới hơn.

Xem Kết nối với Dụng cụ 2600B SMU dễ dàng như thế nào

en-play-badge

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40
keithley-logo

Keithley IVy — Hiển thị, Tương tác, Chia sẻ

Ứng dụng tích hợp sẵn

Mô tả

Kiểu máy được hỗ trợ

Kiểm tra thiết bị ba cực

Hình thu nhỏ

Vẽ một họ các đường cong để tạo đặc điểm cho thiết bị ba cực

Keithley IVy là cách nhanh nhất và dễ nhất để tạo một họ đường cong cho một thiết bị ba cực, chẳng hạn như FET hoặc ống nano các-bon (CNT). Nhấp vào Đây để tìm hiểu kiểu máy 2600B series phù hợp với kiểm tra của bạn.

SMU 2600B Series SourceMeter

Kiểm tra thiết bị hai cực

Hình thu nhỏ

Hiển thị các thiết bị hai cực ở chế độ I-V

Thực hiện kiểm tra chức năng I-V và mô tả đặc điểm của một loạt các thiết bị hai cực, bao gồm: đèn LED, điện trở biến đổi ôxít kim loại (MOV), điốt, zenner, cảm biến và tụ điện, v.v..

Giám sát xu hướng

Hình thu nhỏ

Xem hành vi của thiết bị của bạn ở chế độ thời gian

Ngay lập tức hiểu được hành vi phản ứng kích thích của thiết bị của bạn theo thời gian. Ghi lại thời gian tăng, thời gian ổn định hoặc các đặc điểm I/V khác từ nhiều loại thiết bị chủ động và thụ động.

Phân tích tương tác

Hình thu nhỏ

Tương tác để hiểu rõ hơn

Chụm và thu phóng để hiểu sâu hơn về hiệu suất thiết bị của bạn. Kiểm tra nguồn thực tế và đo các giá trị tại bất kỳ điểm nào dọc theo toàn bộ đường cong I-V để hiểu sâu hơn về các thông số hoạt động.

Công việc hợp tác

Hình thu nhỏ

Chia sẻ để đảm bảo công việc hợp tác

Chia sẻ dữ liệu của bạn ngay lập tức qua e-mail, Dropbox hoặc Google Drive để đảm bảo cộng tác dễ dàng và nhanh chóng. Dữ liệu có sẵn ở định dạng đồ họa và CSV.