Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy hiện sóng và que đo

Chọn máy hiện sóng và que đo máy hiện sóng tốt nhất

Máy hiện sóng có thể là thiết bị kiểm tra được sử dụng nhiều nhất trên bàn làm việc của một kỹ sư. Máy được các kỹ sư điện hoặc bất kỳ ai muốn đo các đặc tính điện của thiết bị điện sử dụng. Tuy nhiên, bạn không chỉ cần máy hiện sóng để hoàn thành công việc của mình - bạn còn cần một hoặc nhiều que đo máy hiện sóng để thực hiện các phép đo chính xác.

Khi bạn ghép đôi máy hiện sóng Tektronix với que đo máy hiện sóng Tektronix, bạn sẽ có được một giải pháp đo lường hoàn toàn tương thích và toàn diện trên bàn làm việc của mình để đáp ứng mọi nhu cầu ứng dụng của bạn.

Bảo vệ khoản đầu tư của bạn.

Bảo đảm thời gian hoạt động.

Với ExpertCare TM - Chỉ từ Tektronix

Bảo vệ

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí bất ngờ với bảo hành mở rộng hoặc Gói bảo vệ toàn bộ sản phẩm cho hư hỏng do sự cố.

Hiệu chỉnh

Đảm bảo một cách tự tin và thuận tiện việc tuân thủ kiểm toán với gói dịch vụ hiệu chuẩn trả trước của chúng tôi.

Xem các gói dịch vụ