Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Phần mềm

Phần mềm để phát triển, kiểm tra và khắc phục sự cố

Nâng cấp phần mềm cho phép sản xuất nhanh hơn, giảm lỗi, nâng cao độ chính xác, và cung cấp cho các kỹ sư thời gian và khoảng cách họ cần để đổi mới.

Tektronix có các gói phần mềm cho:

SignalVU 2

Phân tích thiết kế thách thức với phần mềm máy hiện sóng

Lấy dụng cụ bạn cần phân tích các thiết kế hệ thống thách thức nhất. Tìm hiểu các gói phần mềm máy hiện sóng cho phép bạn làm được nhiều hơn với máy hiện sóng của bạn.

PHẦN MỀM MÁY HIỆN SÓNG

Analysis Software for Oscilloscopes

Phần mềm phân tích cho máy hiện sóng

Phân tích thiết kế hệ thống thách thức nhất bằng cách thêm một trong hơn 30 gói vào máy hiện sóng của bạn

TÌM HIỂU THÊM

Phần mềm mới và nổi bật

Phần mềm Keithley

Phần mềm ứng dụng tần số vô tuyến

Phần mềm tạo và phân tích tín hiệu