Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Sản phẩm

Thiết bị kiểm tra và đo lường cho tương lai

Những đổi mới trong kiểm tra ô tô, Internet of Things (IoT), trung tâm dữ liệu, ứng dụng điện và các tiêu chuẩn kỹ thuật số tốc độ cao mới là động lực tăng trưởng của thị trường thiết bị đo lường và thử nghiệm điện tử trong 5 năm tới.

Làn sóng tăng trưởng tiếp theo đã bắt đầu với các công nghệ tham gia vào vòng đời sản phẩm, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất và triển khai. Tính phức tạp cao hơn và sự hội tụ công nghệ sẽ thúc đẩy nhu cầu dọc ngành, với cơ hội lớn nhất đến từ các ngành công nghiệp truyền thông, chất bán dẫn và máy tính, đồng thời tăng trưởng nhanh nhất trong ngành công nghiệp và ô tô.

Thiết bị kiểm tra và đo lường từ chuyên gia

Dòng thiết bị Tektronix đã sản xuất các máy hiện sóng đáng tin cậy nhất ngành Kiểm tra và Đo lường trong hơn 70 năm và tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn với nhiều bằng sáng chế của Hoa Kỳ trên các que đo máy hiện sóng của chúng tôi hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Trải qua thách thức với thử nghiệm EMI, PCIE Express, Tektronix đang tạo ra thiết bị kiểm tra và đo lường cho phép các kỹ sư đáp ứng nhu cầu về độ chính xác và độ tin cậy của phép đo trong khi giải quyết các yêu cầu cụ thể của các ứng dụng này.