Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Calibration Services

Calibrate It All

With Tektronix, Your Expert Partner

  • Tektronix, Keithley, Fluke, +9000 other T&M equipment brands
  • Tailored program options: onsite, local locations, ship to factory
  • Dependable turnaround time
  • Complete range of certified and accredited calibrations

Get a quote

Tektronix calibration services team of technicians

 

Calibration Capabilities

We provide calibration for a wide variety of instruments from countless brands and are experts in calibration for a diverse breadth of industries.

 

Calibration Service Levels

Our standard and accredited calibration service options are designed to meet your specific quality requirements.

 

Service Delivery Options

We offer local pickup and delivery, periodic onsite, and permanent onsite calibration.

Global Network of Calibration Labs

Tektronix has the world’s most comprehensive network of repair and calibration services for test and measurement equipment. More than 1,100 experienced technicians are ready to service your instruments worldwide. You’ve used our innovative, solution-based instruments, now let us introduce you to our premium level of service. We can even help you manage the calibration programs for your entire pool of instruments with CalWeb, our comprehensive calibration management software application.

Service Center Locations

Calibration Services

Câu hỏi thường gặp

Hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn là việc so sánh thiết bị đo lường (chưa biết) với một thiết bị ngang bằng hoặc tốt hơn. Hiệu chuẩn đem lại sự tự tin vào kết quả đo bạn nhận được và đảm bảo với bạn rằng các phép đo của bạn là chính xác trong giới hạn thông số kỹ thuật khiến bạn chọn thiết bị ngay từ đầu.

Hiệu chuẩn thương mại "điển hình" tham chiếu đến quy trình hiệu chuẩn của nhà sản xuất và được thực hiện với tiêu chuẩn đối chứng có độ chính xác cao hơn ít nhất bốn lần so với thiết bị được kiểm tra. Rủi ro của việc không hiệu chuẩn bao gồm sai sót hoặc sai hỏng trong quá trình sản xuất dẫn đến việc làm lại hoặc loại bỏ sản phẩm gây tốn kém. Hiệu chuẩn có thể truy nguồn gốc cũng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế mà ngành thương mại của chúng ta dựa vào.

Mặc dù các thiết bị kỹ thuật số ngày nay vốn đã ổn định hơn so với các thiết bị tương tự tiền nhiệm, nhưng dung sai của chúng lại hẹp hơn nhiều so với trước đây. Và ngay cả những thiết bị số hóa mới nhất cũng có mạch analog—bộ tiền khuếch đại, bộ nhớ đệm, v.v..—mà hiệu suất của thiết bị có thể thay đổi theo thời gian. Một lịch trình hiệu chuẩn thường xuyên sẽ giữ cho các thiết bị của bạn ở tình trạng tối ưu để hỗ trợ công việc thiết kế, khắc phục sự cố và sản xuất.

Tìm hiểu thêm về hiệu chuẩn
What is calibration

Tại sao tôi nên hiệu chỉnh thiết bị của mình?

Hiệu chuẩn đảm bảo độ chính xác của phép đo. Hiệu chuẩn định kỳ theo chỉ định của bạn để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất liên tục của thiết bị của bạn. Ngoài ra còn có các chi phí và rủi ro liên quan đến việc không hiệu chuẩn thiết bị thường xuyên.

Hiệu chuẩn phải là một phần của quy trình kỹ thuật của bạn. Quy trình hiệu chuẩn xác nhận các phép đo của bạn trong một khoảng thời gian và giảm nguy cơ làm lại, thu hồi, trả lại và sửa chữa. Với hiệu chuẩn thích hợp, bạn có thời gian đưa ra thị trường hiệu quả hơn và giảm tổng chi phí kiểm tra. Trong phòng thí nghiệm kỹ thuật, các phép đo không chính xác có thể làm sai lệch kết quả của bạn về hoạt động của một thiết kế mới nổi. Bạn không muốn thực hiện lại thiết kế không cần thiết vì dụng cụ của bạn không chính xác trong quá trình xác nhận thiết kế.

Cũng có thể có các yêu cầu pháp lý quy định lịch trình hiệu chuẩn thường xuyên. Hình phạt cho việc không tuân thủ từ các đợt kiểm tra có thể là phạt tiền, mất giao dịch kinh doanh, đóng cửa nhà máy hoặc tệ hơn.

Đọc thêm về giảm thiểu rủi ro của bạn với hiệu chuẩn
Why Calibrate

Có những tùy chọn hiệu chuẩn nào?

Có các mức dịch vụ hiệu chuẩn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Các dịch vụ hiệu chuẩn được công nhận và tiêu chuẩn cung cấp khả năng xác định nguồn gốc cần thiết cho các yêu cầu quy định.

Hiệu chuẩn tiêu chuẩn (ANSI/NCSL Z540.1)
Dịch vụ này cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn với ngày hiệu chuẩn và ngày đến hạn hiệu chuẩn. Một tuyên bố truy xuất nguồn gốc được cung cấp. Các thông số đo lường không đáp ứng các thông số kỹ thuật kiểm tra (ngoài dung sai) được xác định và báo cáo trên chứng chỉ.

17025 Hiệu chuẩn được công nhận
Dụng cụ đo được hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 trong phạm vi công nhận đã được phê duyệt của chúng tôi. Hiệu chuẩn được công nhận cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn có logo của cơ quan công nhận trên tài liệu. Ngày hiệu chuẩn có trên giấy chứng nhận và ngày đến hạn hiệu chuẩn chỉ được ghi trên tài liệu khi được khách hàng chỉ định hoặc theo thỏa thuận theo hợp đồng. Một tuyên bố truy xuất nguồn gốc được cung cấp. Dữ liệu đo lường và tính không chắc chắn cho từng thông số được kiểm tra trong quá trình hiệu chuẩn được cung cấp.

So sánh các tùy chọn hiệu chuẩn và những điều cần cân nhắc khi chọn nhà cung cấp
Calibration Levels

Một số thiết bị của chúng tôi rất khó di chuyển. Làm cách nào để chúng tôi hiệu chỉnh những thiết bị đó?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ
How do we get calibrated