Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy đếm tần số

Máy đếm/bộ hẹn giờ/máy phân tích tần số Tektronix FCA Series bao gồm chức năng của máy đếm tần số, máy đo tần số và bộ hẹn giờ vào một thiết bị phong phú tính năng. Với độ phân giải chưa từng có, bạn có thể chụp những thay đổi tần suất và thời gian rất nhỏ. Bộ đếm tần suất và bộ đếm thời gian Tektronix cung cấp các chế độ phân tích toàn diện, bao gồm thống kê đo lường, biểu đồ và biểu đồ xu hướng.

Compare Model Max Frequency Time Resolution Frequency Resolution Channels Starting Price
27 GHz - 40 GHz 100 pico giây 12 chữ số 3
US $17,100
300 MHz - 20 GHz 50 pico giây - 100 pico giây 12 chữ số 2 - 3
US $4,260