Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

ArbExpress

Các nhà thiết kế thường cần xác nhận các thiết kế của họ trong các điều kiện thực tế, đòi hỏi các tín hiệu kích thích phức tạp trong quá trình kiểm tra. Với phần mềm ArbExpress®, các dạng sóng có thể nhanh chóng được tạo và chuyển đến các máy phát xungmáy phát hàm của Tektronix để đáp ứng các yêu cầu kích thích tùy chỉnh. 

Tải xuống phần mềm

Thêm các tính năng của máy hiện sóng vào máy tính của bạn, quản lý và điều khiển từ xa thiết bị máy hiện sóng, đồng thời mở rộng khả năng của các thiết bị trên bàn làm việc của bạn với phần mềm máy hiện sóng Tektronix miễn phí và cao cấp.

Tính năng

Lợi ích

Nhập tập tin CSV Dễ dàng sao chép các tín hiệu cảm biến của bạn hoặc các đầu vào hệ thống bị thiếu khác bằng cách thu tín hiệu mong muốn trên máy hiện sóng và nhập dữ liệu dạng sóng vào ArbExpress.
Thư viện toàn diện về các dạng sóng Tiết kiệm thời gian bằng cách điều chỉnh các dạng sóng tiêu chuẩn và tiên tiến khác nhau để đáp ứng nhu cầu kích thích của bạn.
Các công cụ chỉnh sửa linh hoạt Nhanh chóng tạo một dạng sóng tùy chỉnh bằng cách thực hiện các phép toán trên dạng sóng hoặc sử dụng các công cụ vẽ bằng tay và điểm.
Trình chỉnh sửa phương trình mạnh mẽ Xác định dạng sóng của bạn về mặt toán học.
Trình chỉnh sửa đầu ra điểm đánh dấu kỹ thuật số Dễ dàng tạo và chỉnh sửa xung đánh dấu.
Lớp phủ đa dạng sóng So sánh và chỉnh sửa nhiều dạng sóng một cách thuận tiện bằng cách chồng chúng lên.
Hỗ trợ MATLAB Sử dụng giao diện dòng lệnh để điều khiển từ xa máy tạo tín hiệu trong chương trình MATLAB của bạn.