Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

SignalExpress

Cấu hình các thiết bị kiểm tra để kết nối với phần mềm dựa trên máy tính thường là một thách thức khó khăn và bực bội. Là giải pháp kết nối thiết bị với máy tính liền mạch nhất trong ngành, Tektronix Edition (TE) của LabVIEW SignalExpress của National Instrument cho phép các kỹ sư nhanh chóng thu thập, phân tích và ghi lại các phép đo mà không cần lập trình thêm phức tạp.

Mọi máy hiện sóng  DPO7000C, MSO/DPO5000, MSO/DPO4000B, MDO4000, MSO/DPO3000, MSO/DPO2000, máy hiện sóng TDS3000C, TDS2000C, và TDS1000B Series, máy tạo tùy ý/chức năng AFG3000 Series, Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số DMM4000 Series, bộ cấp nguồn PWS4000 Series và bộ hẹn giờ/máy đếm FCA/MCA mới đều bao gồm phiên bản Limited Edition của NI LabVIEW SignalExpress TE cung cấp khả năng phân tích và điều khiển cơ bản.

SignalExpress