Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy hiện sóng lân quang số TDS3000C (Ngừng sản xuất)

Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.

MDO 3 Series là sản phẩm thay thế được khuyến nghị cho TDS3000 Series. MDO 3 Series có băng thông lên đến 1 GHz, màn hình HD 11,6 inch, máy phân tích phổ tích hợp 1 GHz (tùy chọn 3 GHz) và giải mã giao thức tùy chọn.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu TDS3000C hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

Xem tất cả các mẫu máy hiện sóng hiện tại.

Băng thông

Lên đến 500 MHz

Kênh analog

2 hoặc 4

Chiều dài bản ghi

10k điểm

Tốc độ lấy mẫu

Lên đến 5 GS/giây