Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO5000B

Xin lưu ý, nguồn cung Máy hiện sóng MSO/DPO5000B Series có hạn. Máy hiện sóng MSO 5 Series B mới là sản phẩm thay thế được khuyến nghị cho MSO/DPO5000B Series. Tìm hiểu về Máy hiện sóng MSO 5 Series B mới.

Máy hiện sóng MSO/DPO5000B Series, được thiết kế cho các kỹ sư gỡ lỗi và xác minh các hệ thống phức tạp, cung cấp độ trung thực tín hiệu vượt trội và khả năng phân tích và toán học nâng cao, cho bàn làm việc hoặc phòng thí nghiệm của bạn. Các kiểu máy MSO bao gồm 16 kênh định thời kỹ thuật số và tất cả kiểu máy có thể được trang bị để giải mã các giao thức nối tiếp phổ biến — cung cấp một cái nhìn toàn diện về hệ thống của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chạy phần mềm phân tích dựa trên Windows® ngay trên phạm vi.
Xem thêm các mẫu máy hiện sóng.

Base Price
US $27,300 +
Băng thông

Lên đến 2 GHz

Chiều dài bản ghi

Lên đến 250 Mpoint

Kênh số

16
MSO tiêu chuẩn
DPO tùy chọn

Kênh analog

4

MSO5000 / DPO5000
Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels List Price Configure And Quote
DPO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $27,300 Configure & Quote
DPO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $33,600 Configure & Quote
MSO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16 US $34,100 Configure & Quote
MSO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16 US $40,900 Configure & Quote
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $41,300 Configure & Quote
Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels List Price Configure And Quote
DPO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $27,300 Configure & Quote
DPO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $33,600 Configure & Quote
MSO5034B 350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16 US $34,100 Configure & Quote
MSO5054B 500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16 US $40,900 Configure & Quote
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 - US $41,300 Configure & Quote