Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO4000 (Ngừng sản xuất)

Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.

MSO 4 Series là sản phẩm thay thế được khuyến nghị cho MSO/DPO4000. MSO 4 Series có màn hình HD 13,3 inch, bộ chuyển đổi analog-kỹ thuật số 12 bit, độ dài bản ghi lên đến 62,5M và hỗ trợ hơn 20 giao thức nối tiếp.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu MSO/DPO4000 hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

MSO/DPO 4000B