Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy hiện sóng lưu trữ kỹ thuật số TDS2000C (Ngừng sản xuất)

Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.

Máy hiện sóng để bàn TBS2000B là máy hiện sóng thay thế được khuyến nghị, có băng thông lên đến 200 MHz, nhiễu thấp, thiết kế mặt trước, màn hình lớn và hơn thế nữa.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu TDS2000C hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

Xem thêm các mẫu máy hiện sóng.

Băng thông

Lên đến 200 MHz

Kênh analog

2 hoặc 4

Chiều dài bản ghi

2,5k điểm

Tốc độ lấy mẫu

Lên đến 2 GS/giây