Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Chương trình thu hồi và tái chế sản phẩm

Tektronix là một công ty có ý thức về môi trường, cam kết liên tục cải tiến và sử dụng các quy trình phát triển và sản xuất không ảnh hưởng xấu đến môi trường, giảm thiểu chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm, đồng thời giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi.

Để hỗ trợ các mục tiêu môi trường của chúng tôi, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2005, Tektronix sẽ khởi động Chương trình Thu hồi và Tái chế sản phẩm chính thức ở châu Âu, tuân thủ Chỉ thị của Liên minh châu Âu 2002/96/EC về chất thải thiết bị điện và điện tử ("Chỉ thị WEEE").

Chương trình này sẽ cung cấp các hướng dẫn tự phục vụ để dễ dàng sử dụng khi thu hồi và tái chế sản phẩm. Thiết bị được trả lại thông qua chương trình này sẽ được xử lý theo cách an toàn với môi trường bằng các quy trình tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị WEEE.

Chương trình này dành cho những khách hàng của Tektronix có sản phẩm Tektronix đã hết tuổi thọ và sẵn sàng thải bỏ. Ngoài ra, khách hàng có thể tái chế sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thông qua chương trình này khi thay thế sản phẩm đó bằng sản phẩm Tektronix. Hiện chỉ có ở Liên minh châu Âu. Nguyên tắc chương trình như sau:

 • Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2005, Tektronix sẽ chấp nhận tất cả các sản phẩm kiểm tra, đo lường và giám sát điện tử mang thương hiệu Tektronix hoặc công ty con của Tektronix, có hoặc không có biểu tượng "thùng rác" WEEE tiêu chuẩn được hiển thị bên dưới:
  dustbin_mark
 • Khi mua thiết bị mới từ Tektronix, Tektronix sẽ chấp nhận sản phẩm của đối thủ cạnh tranh "tương tự" vào Chương trình Thu hồi và Tái chế có hoặc không có nhãn "thùng rác" WEEE. Khách hàng muốn trả lại nhiều sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cho mỗi sản phẩm đã bán sẽ yêu cầu ủy quyền của Tektronix.
 • Nếu sản phẩm đổi trả là hệ thống yêu cầu tháo dỡ, khách hàng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ hệ thống. Chi phí này nên được tính đến trong báo giá bán hàng ban đầu.
 • Chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) được nhận lại miễn phí tại cửa hàng này trên cơ sở một đổi một, trao đổi đồng chất.
 • Pin thải bao gồm cả pin sạc được miễn phí tại cửa hàng này.
 • Bạn không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào khi trả lại pin cũ tại đây.
 • Mỗi chính quyền địa phương cũng phải chấp nhận WEEE gia dụng và pin nhỏ miễn phí tại các cơ sở tái chế của họ.
 • Tất cả WEEE và pin thải phải được tái chế và không được để vào bất kỳ thùng rác có bánh xe nào của bạn.
 • Đảm bảo bạn luôn tái chế tất cả hàng hóa điện, thiết bị điện và pin cũ.

Đối với các câu hỏi khác về tuân thủ môi trường của các sản phẩm Tektronix, hãy liên hệ với chúng tôi.