Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Giải pháp tham khảo phân tích tính toàn vẹn của công suất

Hãy xem xét giải pháp này khi thiết kế và gỡ lỗi các mạng phân phối điện yêu cầu tính toàn vẹn của công suất. Hiện có hai phiên bản, mỗi phiên bản được xây dựng trên cơ sở máy hiện sóng 1 GHz hoặc 4 GHz để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách của bạn. 
 
Tăng hiệu suất hệ thống của bạn và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường với:
  • Phân tích trên phạm vi của các phép đo công suất thiết yếu và nâng cao
  • Giải mã giao thức nối tiếp cho tất cả các giao thức chính bao gồm I2C, SPI, SMBus, SPMI và Máy tạo chức năng tùy ý SVID để đưa tín hiệu vào
  • Que đo đường ray điện với tải thấp và đóng góp nhiễu thấp để đo độ chính xác cao

 

Yêu cầu liên hệ bộ phận bán hàng

mso68b power integrity medium

Đảm bảo tính toàn vẹn công suất cao nhất

Đặc tính chính xác của IC quản lý nguồn (PMIC), Mạng phân phối điện (PDN) và Đường ray điện đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động như thiết kế và được tối ưu hóa tốt. Giải pháp phân tích tính toàn vẹn công suất này, được kích hoạt bởi MSO 5 hoặc 6 Series B, bao gồm các que đo và công cụ phân tích mà bạn cần để tăng tốc thời gian xác thực.

  • Xác thực trình tự cung cấp điện
  • Tìm nguồn dợn sóng đường ray điện
  • Tương quan điện áp, dòng điện và tín hiệu kỹ thuật số
 

sơ đồ hệ thống phân tích tính toàn vẹn công suất

SOLN-PMIC

Giải pháp tham khảo phân tích tính toàn vẹn của công suất

Đơn giản hóa sự phức tạp của phân tích đường ray điện, giải pháp này cho phép các nhóm nhanh chóng thiết lập và đo lường các thông số quan trọng. Giải pháp này bao gồm hiệu chỉnh và bảo hành dịch vụ trong 3 năm.

Dụng cụ/Đầu dò/Tùy chọn Số lượng Mô tả

MSO58B (5-BW-1000) or
MSO64B (6-BW-4000)

1

Máy hiện sóng MSO 5 Series B 8 kênh với băng thông 1 GHz bao gồm C3 và T3 hoặc 
Máy hiện sóng MSO 6 Series B 8 kênh với băng thông 4 GHz bao gồm C3 và T3

5-PRO-PMIC-3Y or
6-PRO-PMIC-3Y
1 Gói giải pháp PMIC bao gồm các tùy chọn giải mã nối tiếp và bao gồm các tùy chọn phân tích DPM và PWR
TPR1000 (5 Series) or
TPR4000 (6 Series)
1 Que đo đường ray điện băng thông 1 GHz hoặc 4 GHz
TDP1000 1 Que đo chênh lệch điện áp cao 1 GHz
TCP0030A 1 Que đo chênh lệch 120 MHz, 30 Arms, tách lõi AC/DC
TPL058 1 Que đo logic 8 kênh 500 MGHz bao gồm R3
SOLN-TSCOPE-ULT-3Y    1 Phần mềm TekScope PC để phân tích ngoại tuyến, bao gồm Phân tích PMIC và hỗ trợ bus nối tiếp toàn diện
PCB-SOLN-STR-TDRIVE 1 Đăng ký lưu trữ dữ liệu TekDrive, Cấp cá nhân, Giấy phép người dùng hằng năm
Dịch vụ 1 Phạm vi bao gồm kế hoạch bảo vệ tổng thể 3 năm, T3, với phạm vi bảo hiểm thiệt hại do tai nạn, Que đo bao gồm phạm vi bảo hành mở rộng 3 năm, R3 và phạm vi + que đo được bảo hành với gói hiệu chỉnh 3 năm, C3