Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo chênh lệch điện áp cao

Một que đo chênh lệch điện áp cao được sử dụng để đo chênh lệch điện áp giữa hai điểm kiểm tra mà cả hai điểm đều không nằm trên mặt đất.  Que đo chênh lệch điện áp cao của Tektronix có thể được sử dụng cho tín hiệu lên đến 6000 V.  Các que đo này là lựa chọn tốt nhất để thực hiện các phép đo tham chiếu không nối đất, không gánh hoặc cô lập phần lớn là do khả năng loại bỏ phương thức chung của chúng. Các sản phẩm này được thiết kế, sản xuất và bảo trì bởi Tektronix.

Các giải pháp que đo chênh lệch điện áp cao Tektronix cung cấp:

  • Băng thông tốt nhất các sản phẩm cùng loại và tải que đo
  • Các sản phẩm duy nhất có Chứng nhận an toàn của bên thứ 3 (UL, CSA, ETL)
  • Các sản phẩm điện áp cao và trung bình để hỗ trợ các yêu cầu về phạm vi động và độ phân giải đo lường khác nhau
  • Bộ phụ kiện thăm dò phong phú nhất

Xem thêm que đo »

Xem thêm các mẫu máy hiện sóng »

Base Price
US $1,550 +
Que đo chênh lệch điện áp cao
Model Attenuation Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage List Price Configure And Quote
P5200A
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible and requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000B Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
50X / 500X 50 MHz

10 MΩ || 2 pF 

500X:  ± 1300 V
50X: ± 130 V

US $1,550 Configure & Quote
P5202A
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully compatible
TDS5000 Fully compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required

 

20X / 200X 100 MHz

5 MΩ || 2 pF 

200X: ± 640 V
20X: ± 64 V

US $2,360 Configure & Quote
P5205A
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully compatible
TDS5000 Fully compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required

 

50X / 500X 100 MHz

10 MΩ || 2 pF 

500X:  ± 1300 V
50X: ± 130 V

US $2,360 Configure & Quote
THDP0200
View Compatible Instruments
3 SERIES MDO MIXED DOMAIN OSCILLOSCOPE
Fully compatible except on RF Input
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but probe not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but probe not supported on RF Input
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible

 

50X / 500X 200 MHz

10 MΩ || 2 pF 

500X: ± 1500 V
50X:  ± 150 V

US $2,800 Configure & Quote
TMDP0200
View Compatible Instruments
3 SERIES MDO MIXED DOMAIN OSCILLOSCOPE
Fully compatible except on RF Input
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but probe not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but probe not supported on RF Input
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible

 

25X / 250X 200 MHz

5 MΩ || 2 pF 

250X: ± 750 V
25X: ± 75 V

US $2,860 Configure & Quote
THDP0100
View Compatible Instruments
3 SERIES MDO MIXED DOMAIN OSCILLOSCOPE
Fully compatible except on RF Input
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but probe not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but probe not supported on RF Input
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible

 

100X / 1000X 100 MHz

40 MΩ || 2.5 pF 

1000X: ± 6000 V
100X: ± 600 V

US $4,740 Configure & Quote
P5210A
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully compatible
TDS5000 Fully compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required

 

100X / 1000X 50 MHz

40 MΩ || 2.5 pF 

1000X: ± 5600 V
100X: ± 560 V

US $4,770 Configure & Quote
TDP0500
View Compatible Instruments
3 SERIES MDO MIXED DOMAIN OSCILLOSCOPE
Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible

 

5X / 50X 500 MHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

50X:  ± 42 V
5X: ± 4.2 V

US $5,460 Configure & Quote
TDP1000
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible

 

5X / 50X 1 GHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

50X:  ± 42 V
5X: ± 4.2 V

US $6,160 Configure & Quote
P6251
View Compatible Instruments
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible

 

5X / 50X 1 GHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

50X:  ± 42 V
5X: ± 4.2 V

US $8,310 Configure & Quote