Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

TLA7000

Máy phân tích logic TLA7000 là một sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Nên thay thế MSO 5 Series hoặc MSO 6 Series với Que đo Logic TLP058. Các máy hiện sóng này có tới 8 đầu vào FlexChannel, mỗi đầu vào có thể chia thành 8 kênh kỹ thuật số, cho phép phân tích tối đa 64 kênh kỹ thuật số cùng một lúc với đầy đủ tính năng của máy hiện sóng.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu TLA7000 Series hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

Xem các kiểu máy hiện sóng này.