Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo máy phân tích logic

Việc xác minh và gỡ lỗi các tín hiệu kỹ thuật số tốc độ cao, điện áp thấp ngày nay đòi hỏi các giải pháp thăm dò có thể thu chính xác từ nhiều loại thiết kế điện tử và bảo vệ độ trung thực của tín hiệu. Các que đo của máy phân tích logic Tektronix có nhiều tùy chọn kết nối khác nhau được thiết kế để đảm bảo việc thu tín hiệu phản ánh trung thực hiệu suất thiết kế của bạn. So sánh và tìm hiểu thêm về các giải pháp que đo máy phân tích logic Tektronix.

Xem thêm que đo »

 

Base Price
US $1,060 +
Model Connectivity Instrument Series List Price Configure And Quote
P6316
View Compatible Instruments
MDO3000 MSO/DPO3K and MSO/DPO2K
MSO/DPO2000 MSO/DPO3K and MSO/DPO2K
MSO/DPO3000 MSO/3k MSO/2k Logic
US $1,060 Configure & Quote
TLP058
View Compatible Instruments
4 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible
FlexChannel (TM) input 4/5/6 Series MSO US $2,590 Configure & Quote