Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Nghiên cứu điển hình Kỹ thuật và Nghiên cứu nâng cao đại học

Tektronix đang đẩy mạnh giáo dục và nghiên cứu với một loạt các máy hiện sóng, DMM, bộ cấp nguồn và máy tạo dạng sóng. Cùng với các dụng cụ đo lường phức tạp hơn cho nghiên cứu nâng cao, chúng tôi cam kết cung cấp cho các trường học, sinh viên và nhà nghiên cứu các dụng cụ kiểm tra và đo lường cần thiết để đổi mới nhanh hơn.

Các nghiên cứu điển hình về kỹ thuật và nghiên cứu nâng cao của đại học này chỉ đưa ra một vài ví dụ về cách Tektronix hợp tác với các trường thiết kế kỹ thuật và phòng thí nghiệm nghiên cứu trên khắp thế giới để trao quyền cho các kỹ sư ngày nay và tương lai.

Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào.

Nghiên cứu điển hình Kỹ thuật đại học

Nghiên cứu điển hình nghiên cứu nâng cao