Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Khắc phục sự cố bus cảm biến SENT ô tô

SENT_Bus_Header

Khắc phục sự cố bus cảm biến SENT ô tô

Bus SENT (còn được gọi là SAE J2716) là một cách chính xác, tiết kiệm chi phí để truyền dữ liệu cảm biến đến ECU, với những ưu điểm chính so với PWM analog. Mặc dù mã hóa chiều rộng xung được sử dụng trong tiêu chuẩn là đáng tin cậy, nhưng rất khó để giải mã bằng tay. Việc thêm giải mã và kích hoạt tự động vào máy hiện sóng của bạn giúp đơn giản hóa rất nhiều việc khắc phục sự cố.

SENT_Bus_App-Note

Cách bus SENT hoạt động

SENT truyền dữ liệu trong cụm 4 bit giữa hai mép rơi, do đó có tên là “Single Edge Nibble”. Thời gian của bus SENT được đo theo nhịp, với mỗi nhịp thường rộng 3 μs. Mỗi cụm bắt đầu với khoảng logic thấp tối thiểu 5 nhịp, tiếp theo là khoảng logic cao có độ dài thay đổi biểu thị giá trị dữ liệu được mã hóa. Giá trị dữ liệu nhị phân 0000 được biểu thị bằng khoảng logic cao là 12 nhịp. Giá trị dữ liệu nhị phân 0001 được biểu thị bằng khoảng logic cao là 13 nhịp, v.v., tối đa giá trị dữ liệu nhị phân 1111 được biểu thị bằng khoảng logic cao là 27 nhịp.

 • Tín hiệu điện: đường tín hiệu, đường điện áp cung cấp +5V và nối đất
 • Mức tín hiệu: Thấp < 0,5V và cao > 4,1V
 • Tốc độ dữ liệu: lên đến 30 kb/giây
Cụm SENT nhỏ

Single Edge Nibble mã hóa bốn bit trong một xung đơn.

Giải mã tin nhắn SENT kênh nhanh

Tin nhắn “kênh nhanh” SENT bắt đầu bằng một xung đồng bộ trong đó thời gian giữa các mép rơi liên tiếp là 56 nhịp clock. Tin nhắn SENT dài 32 bit, bao gồm:

 • Bốn bit trạng thái/thông tin liên lạc (12-27 nhịp)
 • Sáu cụm dữ liệu 4 bit (mỗi 12-27 nhịp)
 • Bốn bit (12-27 nhịp) của CRC để phát hiện lỗi
SENT_Bus_App-Note_Tables1-small

Một tin nhắn kênh nhanh bao gồm xung đồng bộ hóa, trạng thái cụm, sáu cụm dữ liệu, CRC và tạm dừng tùy chọn.

Giải mã tin nhắn SENT kênh chậm

SENT_Bus_App-Note_Tables2-small

Tin nhắn kênh chậm truyền trong trạng thái cụm 18 tin nhắn liên tiếp

Chuẩn SENT cũng hỗ trợ các thông báo “kênh chậm”, trong đó dữ liệu được truyền 1 hoặc 2 bit mỗi lần thông qua các bit 2 và 3 của cụm trạng thái 4 bit, trong 16 hoặc 18 tin nhắn kênh nhanh liên tiếp. Những bit này được tích tụ để dựng tin nhắn kênh chậm.

Thiết lập máy hiện sóng để kích hoạt và giải mã SENT

Bus SENT là tín hiệu tham chiếu mặt đất, một đầu. Mặc dù máy hiện sóng có thể thu và giải mã bus bằng cách sử dụng que đo một đầu tiêu chuẩn, độ trung thực của tín hiệu và khả năng chống nhiễu có thể được cải thiện bằng cách sử dụng que đo chênh lệch.

Trên các máy hiện sóng Tektronix được trang bị giải mã và kích hoạt SENT, nhấn nút Bus của bảng điều khiển phía trước cho phép bạn xác định đầu vào cho máy hiện sóng dưới dạng một bus. Để bật máy hiện sóng giải mã dữ liệu gói, bạn nhập một số tham số cơ bản liên quan đến việc triển khai SENT cụ thể của bạn.

SENT_Bus_Configuration-menu-small

Các thông số để thiết lập giải mã SENT và kích hoạt trên MSO 5 Series.

Xem bus SENT đã mã hóa trên máy hiện sóng

Màn hình giải mã dạng sóng và bus tương quan với thời gian rất hữu ích để xem xét các mối quan hệ về thời gian của hệ thống. Dạng sóng bus được giải mã cho biết các thành phần của một tin nhắn kênh nhanh SENT, bao gồm:

 • Xung đồng bộ hóa
 • Cụm trạng thái
 • Dữ liệu
 • CRC
 • Tạm dừng (nếu có)
SENT_Signal-decode1-small

Tin nhắn SENT của kênh nhanh đã giải mã được hiển thị ở cuối màn hình MSO 5 Series này.

Diễn giải các tin nhắn SENT của kênh chậm

SENT_Signal-decode2-small

Các gói bus SENT kênh chậm được hiển thị bên dưới các gói kênh nhanh

Bus SENT được giải mã có thể hiển thị cả gói kênh nhanh và chậm trong một màn hình dạng sóng đơn, với gói kênh chậm được hiển thị bên dưới gói kênh nhanh.

Kích hoạt và tìm kiếm trên các giá trị bus SENT

Kích hoạt bus báo cho máy hiện sóng nắm bắt tất cả các tín hiệu đầu vào dựa trên một sự kiện bus được chỉ định. Sự kiện đó sẽ được định vị tại điểm kích hoạt. Đối với bus SENT, MSO 5 Series có thể được thiết lập để kích hoạt trên:

 • Bắt đầu gói
 • Dữ liệu kênh nhanh
 • Xung tạm dừng
 • Lỗi

Tương tự như bộ kích hoạt bus, máy hiện sóng cũng có thể tìm kiếm trong tất cả dữ liệu được cung cấp để tìm các điều kiện bus khớp với các giá trị đã chỉ định.

SENT_Fast-trigger-small

Thiết lập để kích hoạt giá trị trạng thái của 0000 nhị phân, giá trị dữ liệu kênh 1 nhanh 0x27F và giá trị dữ liệu kênh 2 nhanh 0xC72.

Đối mặt với những thách thức trong các ứng dụng ô tô khác?