Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo máy phân tích logic

Việc xác minh và gỡ lỗi các tín hiệu kỹ thuật số tốc độ cao, điện áp thấp ngày nay đòi hỏi các giải pháp thăm dò có thể thu chính xác từ nhiều loại thiết kế điện tử và bảo vệ độ trung thực của tín hiệu. Các que đo của máy phân tích logic Tektronix có nhiều tùy chọn kết nối khác nhau được thiết kế để đảm bảo việc thu tín hiệu phản ánh trung thực hiệu suất thiết kế của bạn. So sánh và tìm hiểu thêm về các giải pháp que đo máy phân tích logic Tektronix.

Xem thêm que đo »

 

Base Price
US $1,480 - US $5,180
Model Connectivity Instrument Series List Price
P5910 Fits both 0.100 in. and 2 mm square pin configurations TLA6400 US $1,480
Configure & Quote
TLP058
View Compatible Instruments
4 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible
FlexChannel (TM) input 4/5/6 Series MSO US $2,160
Configure & Quote
P5960 D-Max® probing technology compression cLGA TLA6400 US $5,180
Configure & Quote