Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo một đầu điện áp cao

Que đo một đầu điện áp cao thường được sử dụng để đo các tín hiệu tham chiếu nối đất lên đến 40 kV. Tuy nhiên, một số que đo một đầu được thiết kế cho các máy hiện sóng có đầu vào cô lập hoặc nổi để thực hiện các phép đo không tham chiếu nối đất. Người dùng nên chọn que đo có thông số kỹ thuật điện dung đầu vào thấp (<4 pF) để giảm thiểu tác động tải của que đo lên mạch vì que đo có điện dung đầu vào thấp hơn sẽ cung cấp trở kháng đầu vào cao hơn ở tần số cao hơn.

Các giải pháp thăm dò điện áp cao Tektronix cung cấp:

  • Băng thông tốt nhất trong phân khúc lên đến 800 MHz
  • Tải que đo tốt nhất trong các sản phẩm cùng loại với điện dung đầu vào thấp tới 1,8 pF
  • Các sản phẩm duy nhất có Chứng nhận an toàn của bên thứ 3 (UL, CSA, ETL)
  • Bộ phụ kiện thăm dò phong phú nhất

Xem thêm que đo »

Base Price
US $464 +
Que đo một đầu điện áp cao
Model Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage List Price Configure And Quote
P5122
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter Required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000B Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
200 MHz

100 MΩ || 4 pF

RMS: 1000 V CAT II

US $464 Configure & Quote
P5150
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000B Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 TCA-1MEG Adapter required
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
500 MHz

40 MΩ || 3.8 pF

Peak: 2.5 kV
RMS: 1000 V CAT II

US $794 Configure & Quote
P5100A
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully Compatible
MDO4000C Fully Compatible
MSO/DPO2000 Fully Compatible
MSO/DPO2000B Fully Compatible
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Fully Compatible
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
500 MHz

40 MΩ || 2.5 pF

Peak: 2.5 kV
RMS: 1000 V CAT II

US $804 Configure & Quote
TPP0850
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
800 MHz

40 MΩ || 1.8 pF

Peak: 2.5 kV
RMS: 1000 V CAT II

US $1,260 Configure & Quote
P6015A
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
5 Series MSO Fully compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO2000 Fully Compatible
MSO/DPO2000B Fully Compatible
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Fully Compatible
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
75 MHz

100 MΩ || 3 pF

Peak: 40 kV
RMS: 20 kV DC

US $3,520 Configure & Quote