Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Plug-in chung tần số vô tuyến cho AWG70000 Series và SourceXpress

Các tín hiệu tần số vô tuyến ngày càng trở nên phức tạp hơn, khiến việc tạo ra chính xác các tín hiệu cần thiết cho việc kiểm tra và mô tả đặc điểm của hệ thống tần số vô tuyến trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết những thách thức này, Tần số vô tuyến chung cung cấp các khả năng nâng cao để tổng hợp các tín hiệu băng tần cơ sở, IF và RF/vi sóng được điều biến kỹ thuật số hỗ trợ một loạt các sơ đồ điều biến.

Giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng của plug-in Tần số vô tuyến chung tích hợp hoàn toàn với giao diện người dùng AWG5200 hoặc AWG70000 Series và nền tảng SourceXpress.

Nhận bản dùng thử miễn phí

Base Price
US $9,630 +
Plug-in chung tần số vô tuyến cho AWG70000 Series và SourceXpress
Tính năng Lợi ích
Máy tạo tín hiệu IQ, IF và RF/vi sóng analog hoặc kỹ thuật số băng tần cơ sở trên AWG Series Tổng hợp các dạng sóng trực tiếp. Áp dụng các suy giảm như lỗi lệch thời và mất cân bằng hoặc suy giảm phi tuyến tính, hoặc thêm nhiễu và đa đường trong quá trình tạo dạng sóng. Phát lại tín hiệu ở tần số hoặc đầu ra mong muốn.
Tạo tín hiệu sóng mang linh hoạt
  • Tạo tín hiệu đơn hoặc đa sóng mang trong đó mỗi sóng mang được xác định độc lập. Tần số vô tuyến chung cũng cho phép bổ sung dễ dàng các tín hiệu analog đã được điều biến hoặc các tín hiệu nhiễu.
  • Xác định và tạo các mẫu nhảy tần sóng mang
  • Xác định và áp dụng cấu hình tăng công suất cho tín hiệu được truyền với quyền kiểm soát chức năng, thời lượng, vị trí và biên độ dốc.
Hỗ trợ cho một loạt các chương trình điều biến Xác định tín hiệu I và Q của băng tần cơ sở bằng cách sử dụng nhiều sơ đồ điều biến được xác định trước như, BPSK, QPSK, PI/4 QPSK, OQPSK, SDPSK, 8-PSK, O-8PSK, lên đến QAM1024, GMSK, lên đến 32-FSK, và điều biến analog.
Thiết kế có tính đến khả năng tích hợp Tần số vô tuyến chung hỗ trợ Giao diện lập trình được tích hợp sẵn, cho phép tích hợp ngay lập tức vào quy trình công việc hiện có.
Chế độ ngoại tuyến Tất cả các plugin tạo dạng sóng Tektronix đều được thiết kế để chạy trên máy tính bên ngoài thông qua nền tảng SourceXpress, do đó giảm thời gian tổng hợp các dạng sóng lớn và để AWG tự do tiếp tục kiểm tra.