Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

RFXpress

RFX100 RFXpress - Phần mềm tạo và chỉnh sửa dạng sóng RF/IF/IQ nâng cao không còn có sẵn để mua. Phần mềm tạo dạng sóng tùy ý SourceXpressTM là phần mềm thay thế được khuyến nghị. Thông tin về sản phẩm này có tại www.tek.com/sourcexpress.

Các tín hiệu tần số vô tuyến ngày càng trở nên phức tạp hơn, khiến việc tạo chính xác các tín hiệu cần thiết cho việc tuân thủ và kiểm tra biên trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết những thách thức này, RFXpress cung cấp các khả năng tiên tiến để tổng hợp các tín hiệu băng tần cơ bản, IF và RF/vi sóng được điều biến kỹ thuật số hỗ trợ một loạt các sơ đồ điều biến. RFXpress đơn giản hóa việc tạo dạng sóng.

Tải xuống phần mềm RFXpress »

Tính năng

Lợi ích

Máy tạo tín hiệu IQ, IF và RF/vi sóng analog hoặc kỹ thuật số băng tần cơ sở trên AWG Series Nhập các tín hiệu được thu hoặc mô phỏng hoặc tổng hợp chúng trực tiếp. Áp dụng các suy giảm như lỗi lệch thời và mất cân bằng hoặc suy giảm phi tuyến tính, hoặc thêm nhiễu và đa đường trong quá trình tạo dạng sóng. Phát lại tín hiệu ở tần số hoặc đầu ra mong muốn.
Plug-in tổng hợp radar Tạo các nhóm xung đơn lẻ hoặc nhiều nhóm độc lập để tạo thành một chuỗi xung nhất quán hoặc không nhất quán. Xác định các mẫu nhảy xung giữa và trong cả về tần số và biên độ. Hình dung các mẫu xung radar đã xác định bằng đồ thị trong chế độ xem phổ.
Plug-in tổng hợp WiMedia UWB Tạo tần số vô tuyến trực tiếp của tất cả các nhóm băng tần WiMedia UWB (BG1 đến BG6) và tất cả các mã tần số thời gian (TFC 1-10). Hỗ trợ tạo tín hiệu WiMedia UWB toàn diện cho các lớp MAC và PHY tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh. Tạo tín hiệu cần thiết để kiểm tra khả năng tương tác và tuân thủ WiMedia UWB PHY của thiết bị thu.