Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy tạo xung DTG5000

Máy tạo xung DTG5000 kết hợp sức mạnh của máy tạo dữ liệu với khả năng của máy tạo xung, rút ngắn thời gian xây dựng các quy trình kiểm tra phức tạp và đơn giản hóa việc tạo tín hiệu dữ liệu nối tiếp và đồng hồ chính xác cao, chập chờn thấp trong nhiều kênh.

Máy tạo xung DTG5000