Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy phân tích công suất một pha PA1000 (Ngừng sản xuất)

Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.

Không có sản phẩm thay thế trực tiếp cho PA1000. Tuy nhiên, các máy hiện sóng được trang bị phần mềm phân tích công suất có thể đo công suất, hệ số công suất, sóng hài, v.v.. với tốc độ lấy mẫu cao.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu PA1000 hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

Tính chính xác (V/A)

0,04%

Phep đo W

5 mW đến MWs

Băng thông/Lấy mẫu

1 MHz

Phân tích sóng hài

IEC 61000-3-2/4-7