Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo máy hiện sóng chênh lệch điện áp thấp

Tín hiệu chênh lệch được sử dụng trong các tiêu chuẩn nối tiếp tốc độ cao yêu cầu đặc tính rất chính xác. Băng thông hàng đầu trong ngành và độ trung thực của tín hiệu được tìm thấy trong que đo máy hiện sóng chênh lệch điện áp thấp Tektronix đảm bảo rằng bạn có thể nhìn thấy mọi chi tiết có thể. Tektronix cung cấp kiến trúc TriMode™ giúp hợp lý hóa việc thu nhận phép đo bằng cách cho phép bạn thực hiện các phép đo chênh lệch, một đầu và chế độ chung chỉ với một kết nối duy nhất!

Xem thêm que đo »

UpgradeIconBlue_80-min_0

Base Price
US $2,750 - US $38,100
Que đo máy hiện sóng chênh lệch điện áp thấp
Model Bandwidth Input Impedance Attenuation Maximum Voltage List Price
ADA400A

1 MHz

1 MΩ || ~ 55 pF

100x, 10x, 1x, 0.1x

- US $2,750
Configure & Quote
TDP1500
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible

 

1.5 GHz

200 kΩ / ≤1 pF 1X / 10X ±25 V (DC + pk AC) US $5,760
Configure & Quote
P6247
View Compatible Instruments
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible

 

1 GHz

200 kΩ / < 1 pF

1X, 10X ±25 V (DC + pk AC) US $6,870
Configure & Quote
TDP3500
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible

 

3.5 GHz

100 kΩ / ≤0.3 pF 5X ±15 V (DC + pk AC) US $7,190
Configure & Quote
TDP4000

4 GHz

100 kΩ || ≤ 0.3 pF

5X

±15 V (DC + pk AC)

US $7,400
Configure & Quote
P6248
View Compatible Instruments
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible

 

1.5 GHz 200 kΩ / <1 pF 1X, 10X ±25 V (DC + pk AC) US $8,490
Configure & Quote
P7504
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible

4 GHz

-

5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $8,550
Configure & Quote
TDP7704
View Compatible Instruments
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible

4 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $8,830
Configure & Quote
TDP7706
View Compatible Instruments
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible

6 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $9,770
Configure & Quote
TDP7708
View Compatible Instruments
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible

8 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $10,700
Configure & Quote
P7506
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible

6 GHz

100 kΩ 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $11,400
Configure & Quote
P7708
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
8 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $12,100
Configure & Quote
P7508

8 GHz

100 kΩ 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $13,100
Configure & Quote
TDP7710
View Compatible Instruments
6 Series MSO Fully Compatible
6 Series B MSO Fully Compatible
10 GHz 100k Ω (SIT) / 144k Ω (BRW) || 0.4 pF 4x / 10x +/- 12 V US $13,800
Configure & Quote
P7713
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
13 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $17,800
Configure & Quote
P7513A
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
TDS6000 Fully Compatible
TDS7000 Fully Compatible
>13 GHz 100 kΩ 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $20,000
Configure & Quote
P7716
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
16 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $24,900
Configure & Quote
P7516
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
TDS6000 Fully Compatible
TDS7000 Fully Compatible

16 GHz

-

5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $27,000
Configure & Quote
P7625
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible

25 GHz

50 Ω / 225 Ω

0.25/0.5/1/2/4 (coax)
1.25/2.5/5/10/20 (P76TA)

±5 V (DC + pk AC) US $29,400
Configure & Quote
P7720
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
20 GHz

100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF

4X / 10X

±12 V

US $29,400
Configure & Quote
P7520A
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
TDS6000 Fully Compatible
TDS7000 Fully Compatible

20 GHz

-

5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) US $30,100
Configure & Quote
P7633
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible

33 GHz

50 Ω / 225 Ω

0.25/0.5/1/2/4 (coax)
1.25/2.5/5/10/20 (P76TA)

±5 V (DC + pk AC) US $38,100
Configure & Quote