Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo thụ động

Que đo điện áp thụ động đạt tiêu chuẩn với hầu hết các máy hiện sóng và cung cấp giải pháp thăm dò mục đích chung, chi phí thấp. Nhìn chung, các que đo này thiếu hiệu suất của một que đo điện áp hoạt động nhưng cung cấp độ chắc chắn và phạm vi động rộng phù hợp để hiển thị tín hiệu trong một loạt các ứng dụng. Tektronix đã phát hành một loại que đo thụ động mới giúp xác định lại hiệu suất trong danh mục sản phẩm que đo thụ động.

Các giải pháp thăm dò thụ động mới của Tektronix cung cấp:

  • Băng thông tốt nhất trong phân khúc lên đến 1 GHz
  • Điện dung đầu vào tốt nhất trong phân khúc thấp tới 3,9 pF giúp giảm thiểu hiệu ứng tải que đo
  • Điện dung đầu vào tốt nhất trong phân khúc giúp giảm thiểu suy hao hiệu suất khi gắn dây nối đất dài
  • Bù que đo tự động loại bỏ sự cần thiết của tua-vít bù

Xem thêm que đo máy hiện sóng »

Xem thêm các mẫu máy hiện sóng »

Base Price
US $40 +
Model Attenuation Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage List Price Configure And Quote
TPP0051
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
10x 50 MHz

10 MΩ || 12 pF

300 Vrms CAT II

US $40 Configure & Quote
TPP0101
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
10X

100 MHz

10 MΩ || 12 pF

300 Vrms CAT II

US $70 Configure & Quote
TPP0100
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
10X

100 MHz

10 MΩ || 12 pF

300 Vrms CAT II

US $71 Configure & Quote
TPP0200
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
10X

200 MHz

10 MΩ || 12 pF

300 Vrms CAT II

US $87 Configure & Quote
TPP0201
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
10X

200 MHz

10 MΩ || 12 pF

300 Vrms CAT II

US $87 Configure & Quote
P2220
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TDS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
1X / 10X

10X: 200 MHz
1X: 6 MHz

10X: 10MOhm|| 17pF
1X: 1MOhm|| 110pF

10X: 300 Vrms CAT II
1X: 150 Vrms CAT II

US $184 Configure & Quote
P2221
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Compatible but requires manual setup
MDO3000 Compatible but requires manual setup
MDO4000C Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO2000B Compatible but requires manual setup
MSO/DPO3000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO4000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000 Compatible but requires manual setup
MSO/DPO5000B Compatible but requires manual setup
MSO4000B Compatible but requires manual setup
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Compatible but requires manual setup
TBS2000 Compatible but requires manual setup
TDS3000 Compatible but requires manual setup
TDS5000 Compatible but requires manual setup
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Compatible but requires manual setup
TPS2000 Compatible but requires manual setup
1X / 10X

10X: 200 MHz
1X: 6 MHz

10X: 10 MΩ || 110 pF
1X:  1 MΩ || 17 pF

10X: 300 Vrms CAT II
1X: 150 Vrms CAT II

US $191 Configure & Quote
THP0301-B US $218 Configure & Quote
P3010
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully compatible
DPO7000C Fully compatible
MDO3000 Fully compatible
MDO4000C Fully compatible
MSO/DPO2000 Fully compatible
MSO/DPO2000B Fully compatible
MSO/DPO3000 Fully compatible
MSO/DPO4000 Fully compatible
MSO/DPO5000 Fully compatible
MSO/DPO5000B Fully compatible
MSO4000B Fully compatible
TDS3000 Fully compatible
TDS5000 Fully compatible
TDS6000 Fully compatible
TDS7000 Fully compatible
10X 100 MHz

10 MΩ || 13 pF

300 Vrms CAT II

US $270 Configure & Quote
P6101B
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully Compatible
MDO4000C Fully Compatible
MSO/DPO2000 Fully Compatible
MSO/DPO2000B Fully Compatible
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS1000/TBS1000B/TBS1000B-EDU Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible
TDS2000 Fully Compatible
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
THS3000 Fully Compatible
TPS2000 Fully Compatible
1X 15 MHz

1 MΩ || 100 pF

300 Vrms CAT II

US $273 Configure & Quote
TPP0250
View Compatible Instruments
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
10X 250 MHz

10 MΩ || 3.9 pF

300 Vrms CAT II

US $409 Configure & Quote
TPP0500B
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
10X 500 MHz

10 MΩ || 3.9 pF

300 Vrms CAT II

US $667 Configure & Quote
TPP0502
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
2X 500 MHz

2 MΩ || 12.7 pF

300 Vrms CAT II

US $675 Configure & Quote
P5050B
View Compatible Instruments
TDS5000 Fully compatible
10X 500 MHz

10 MΩ || 11 pF

300 Vrms CAT II

US $691 Configure & Quote
P6139B
View Compatible Instruments
2 SERIES MSO MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE
Compatible but requires manual setup
DPO/DSA/MSO70000 TCA-1MEG Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully Compatible
MDO4000C Fully Compatible
MSO/DPO2000 Fully Compatible
MSO/DPO2000B Fully Compatible
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible
TDS3000 Fully Compatible
TDS6000 TCA-1MEG Adapter required
TDS7000 TCA-1MEG Adapter required
10X 500 MHz

10 MΩ || 8 pF

300 Vrms CAT II

US $705 Configure & Quote
TPP1000
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible but not supported on RF Input
MDO4000C Fully compatible but not supported on RF Input
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
10X 1 GHz

10 MΩ || 3.9 pF

300 Vrms CAT II

US $1,040 Configure & Quote