Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo quang - Băng thông thấp

Phụ thuộc vào Tektronix để cung cấp cho bạn hiệu suất mà bạn có thể tin tưởng cũng như dịch vụ và hỗ trợ hàng đầu trong ngành.

  • Đáp ứng bước sóng rộng 500 đến 950 nm hoặc 1100 đến 1700 nm
  • DC băng thông cao lên đến 1,2 GHz
  • Độ lợi cao 1 V/mW
  • Nhiễu thấp <11 pW/√Hz
  • Que đo kết nối với DPO7000*1 và DPO/DSA/MSO70000*2Series
  • SONET/SDH và hiệu suất thiết bị thu tham chiếu kênh sợi quang

Xem thêm que đo »

Base Price
US $8,500 +
Que đo quang - Băng thông thấp
Model Bandwidth List Price Configure And Quote
P6703B ≥1.2 GHz US $8,500 Configure & Quote
P6701B ≥1.0 GHz US $8,620 Configure & Quote