Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo tùy chọn - Băng thông cao

Các que đo quang DPO7OE series với máy hiện sóng thời gian thực DPO70000 mang lại hiệu suất và khả năng gỡ lỗi nâng cao mà các nhà thiết kế cần phải khắc phục hoàn toàn các tín hiệu PAM4 400G, lên đến 56 GBaud và giảm thời gian đưa ra thị trường.

Các que đo này cũng có thể được sử dụng như một O/E thông thường với bộ lọc đáp ứng phẳng để thu tín hiệu laser chung lên đến băng thông tương ứng của chúng là 33 GHz hoặc 59 GHz.

Xem thêm que đo »

Que đo tùy chọn - Băng thông cao
Model Wavelength Response High-bandwidth DC Optical Noise NRZ / PAM2 and PAM4 List Price Configure And Quote
DPO7OE2
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000C Fully compatible, TekConnect
DPO/DSA70000D Not Supported
DPO/MSO70000DX Fully compatible, TekConnect
DPO70000SX Fully compatible, TekConnect or ATI

1200m - 1650nm

up to 59 GHz

10 uW rms (ATI)

up to 56 Gbaud

- Configure & Quote
DPO7OE1
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000C Fully compatible, TekConnect
DPO/DSA70000D Not Supported
DPO/MSO70000DX Fully compatible, TekConnect
DPO70000SX Fully compatible, TekConnect or ATI

750nm - 1650nm

up to 33 GHz

6.6 uW rms (TekConnect / ATI)

up to 28 Gbaud

- Configure & Quote