Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Phục hồi đồng hồ quang 8 Series

Phục hồi đồng hồ quang 8 Series là một công cụ nhanh chóng, linh hoạt và đáng tin cậy để hỗ trợ xác nhận các thiết kế quang học hiện tại và tương lai. Với tất cả các tốc độ tiêu chuẩn áp dụng trong phạm vi tốc độ dữ liệu 26 và 53 GBd – không cần tùy chọn – Khôi phục đồng hồ quang TCR801 là một thành phần quan trọng cho bất kỳ bàn làm việc hoặc tủ rack nào nhằm xác minh các tiêu chuẩn quang học tốc độ cao mới nhất. Với khả năng khóa nhanh và giao diện người dùng nhạy bén cho tín hiệu công suất thấp, thiết bị này đơn giản hóa những thách thức liên quan đến kiểm tra quang học ngày nay.

Base Price
US $106,000 +
Phạm vi tốc độ dữ liệu

25,6 đến 29 GBd
51,2 đến 58 GBd

Bước sóng

1250 nm đến 1650 nm

Băng thông vòng lặp

0,2 MHz đến 10 MHz

Được thiết kế để hỗ trợ kiểm tra tuân thủ cho một loạt các tiêu chuẩn ngày càng tăng

TCR801 hỗ trợ các chuẩn IEEE 802.3 25G, 50G, 100G, 200G và 400G cũng như các chuẩn tốc độ cao như NRZ 100 Gb Ethernet hoạt động với tốc độ 25,78125 Gb/giây và 32 GFC. Với các tiêu chuẩn yêu cầu khôi phục đồng hồ để tuân thủ, TCR801 cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để hỗ trợ các phép đo nhanh chóng và chính xác cho nhiều tiêu chuẩn bao gồm PAM4 400GBASE-FR8 và 400GBASE-DR4.

Phạm vi tốc độ dữ liệu bao gồm:

  • 25,6 đến 29 GBd PAM2/NRZ hoặc PAM4
  • 51,2 đến 58 GBd PAM2/NRZ hoặc PAM4
  • Hoạt động vượt quá 29 hoặc 58 GBd được hỗ trợ với độ nhạy thấp hơn (xem bảng dữ liệu để biết chi tiết)
Designed to support compliance testing
Tektronix 8 Series Sampling Oscilloscope

Băng thông vòng lặp khóa pha có thể điều chỉnh

Các tiêu chuẩn yêu cầu sử dụng PLL vàng để kiểm tra sự tuân thủ. Bạn có thể dựa vào TCR801 để khôi phục đồng hồ từ mẫu dữ liệu của mình theo IEEE 802.3 hoặc băng thông vòng lặp bắt buộc tương tự và tự tin rằng bạn đang tuân thủ các tiêu chuẩn thích hợp.

Model Data Rate Range Wavelength Range Loop Bandwidth List Price Configure And Quote
TCR801 25.6 to 29 GBd
51.2 to 58 GBd
1250 nm to 1650 nm 0.2 MHz to 10 MHz US $106,000 Configure & Quote
Model Data Rate Range Wavelength Range Loop Bandwidth List Price Configure And Quote
TCR801 25.6 to 29 GBd
51.2 to 58 GBd
1250 nm to 1650 nm 0.2 MHz to 10 MHz US $106,000 Configure & Quote