Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Plug-in quang cho AWG70000 Series và SourceXpress

Plug-in tạo dạng sóng quang giải quyết nhu cầu của khách hàng quang học với các sơ đồ điều biến phức tạp nhằm mục đích kiểm tra các thành phần giao tiếp quang học và các thiết bị khác. Plug-in tín hiệu quang tích hợp vào cả nền tảng tạo dạng sóng SourceXpress và các máy tạo dạng sóng tùy ý AWG5200AWG70000A series.

Yêu cầu giấy phép dùng thử

Plug-in quang cho AWG70000 Series và SourceXpress
Tính năng Lợi ích
Định nghĩa đơn giản về điều biến phân cực đơn hoặc kép Dễ dàng xác định sơ đồ điều biến phân cực kép phức tạp với dữ liệu băng tần cơ sở được cấu hình riêng. Điều chỉnh độc lập độ lệch băng tần cơ sở cho cả luồng dữ liệu X và Y.
Quyền truy cập được tải trước vào các điều biến thường được sử dụng Xác định dạng sóng quang bằng cách sử dụng nhiều sơ đồ điều biến được xác định trước như BPSK, QPSK, OQPSK, OOK, NRZ, lên đến 8 PAM và lên đến QAM1024 - bao gồm cả QAM8. Xác định và áp dụng các sơ đồ điều biến tùy chỉnh.
Lựa chọn nguồn dữ liệu linh hoạt Tạo luồng dữ liệu từ nhiều mẫu được xác định trước, máy tạo PRBS 31 hoặc xác định luồng dữ liệu tùy ý tùy chỉnh của riêng bạn.
Mô phỏng thông số S (cần giấy phép) Các thông số phân tán có thể được đối chiếu trực tiếp với mẫu cơ sở để tạo lại các đặc tính của kênh. Bằng cách áp dụng bộ lọc đảo, các ảnh hưởng của kênh có thể được loại bỏ khỏi tín hiệu. Phân tầng thông số S cho phép bạn phân tầng tối đa sáu tập tin Touchstone có cùng định dạng để mô phỏng một kênh phân tầng.
Bù trước mức hệ thống (cần giấy phép) Bù dải tần cơ sở (IQ) cho cả Biên độ và Pha, cùng với hiệu chỉnh độ lệch giữa kênh I và Q cho vùng Nyquist thứ nhất và thứ hai của AWG. Xác định tần số LO và chọn lấy hệ số hiệu chỉnh cho băng tần dưới hoặc băng tần trên, cũng như xác định tần số sóng mang.
Plug-in bù trước hoạt động cho nhiều loại điều biến, dạng sóng và ứng dụng bao gồm cả tín hiệu RF, IF, hoặc IQ và NRZ.
Chế độ ngoại tuyến Các plugin cũng được thiết kế để chạy trên máy tính bên ngoài thông qua ứng dụng SourceXpress PC, do đó giảm thời gian tổng hợp các dạng sóng lớn và để các thiết bị AWG70000A tiếp tục kiểm tra.
Chuyển đổi liền mạch giữa thiết kế và phát lại Giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng tích hợp hoàn toàn với giao diện người dùng Tektronix AWG70000A series và ứng dụng SourceXpress PC.
Được thiết kế để tích hợp cho sản xuất hoặc kiểm tra tự động Plug-in tín hiệu quang có hỗ trợ Giao diện lập trình, cho phép tích hợp ngay lập tức vào quy trình công việc hiện có.