Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Plug-in môi trường

Plug-in Môi trường được sử dụng để mô phỏng sự giao thoa giữa radar và các tiêu chuẩn giao tiếp khác để kiểm tra thiết bị thu radar trong các điều kiện thực tế và trường hợp xấu nhất. Người dùng có thể cấu hình các thông số tiêu chuẩn cụ thể khác nhau của các tín hiệu gây nhiễu này bao gồm mức công suất, thời gian bắt đầu và thời lượng. Tổng quan về thời gian và tần suất cho phép họ điều chỉnh các thông số trên để nhanh chóng tạo ra các tình huống xấu nhất.

Các tiêu chuẩn được hỗ trợ trong mô-đun môi trường bao gồm WiMAX, WiFi, GSM, GSM-EDGE, EGPRS 2A, EGPRS2B, CDMA, W-CDMA, DVB-T và CW Radar. Nó cũng cho phép tích hợp liền mạch các tín hiệu được tạo bằng các plug-in AWG khác như tín hiệu chung, Radar, OFDM và Tín hiệu do người dùng thu được.

 Plug-in môi trường cho máy tạo dạng sóng tùy ý

Nhận bản dùng thử miễn phí

Plug-in môi trường
Tính năng Lợi ích
Tái tạo các tình huống Các tín hiệu kiểm tra được tổng hợp kỹ thuật số và tất cả các thiết lập AWG có thể được gọi lại và các tình huống có thể được sao chép trên bất kỳ AWG nào khác trong vòng vài giây.