Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Tektronix Component Solutions has been accredited by the U.S. Department of Defense (DOD), Defense Microelectronics Agency (DMEA) as a Category 1A microelectronics Trusted Source for IC packaging/assembly and test services. The accreditation certifies that Tektronix Component Solutions meets stringent product control and security standards in providing trusted microelectronic services. Tektronix Component Solutions also holds certifications in ISO9001/ISO14001 and AS9100D and meets all ITAR requirements.

Dễ dàng, chuyên nghiệp, hoàn tất.

Tektronix đóng vai trò như một phần mở rộng của đội của bạn, cung cấp các giải pháp dịch vụ hiệu chuẩn phù hợp để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ chính xác cho thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử. Chúng tôi phối hợp với bạn để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt nhất trong việc tăng cường hoặc thuê ngoài hiệu chỉnh các thiết bị T&M tinh vi. Mỗi ngày, hàng nghìn công ty trông cậy vào Tektronix để cung cấp các hiệu chuẩn chất lượng OEM với giá thị trường cạnh tranh.

  • Bảo dưỡng Tektronix, Keithley, Fluke, Keysight, Rohde & Schwartz, Agilent, +9000 thương hiệu thiết bị T&M khác
  • Tùy chọn chương trình phù hợp: tại chỗ, giao hàng từ vị trí địa phương đến nhà máy
  • Thời gian quay vòng nhanh chóng, đáng tin cậy
  • Toàn bộ phạm vi hiệu chuẩn Z540 và ISO 17025 được công nhận
  • Kỹ thuật viên được chứng nhận A2LA
certification logos

Dễ dàng, chuyên nghiệp, hoàn tất.

Tektronix đóng vai trò như một phần mở rộng của đội của bạn, cung cấp các giải pháp dịch vụ hiệu chuẩn phù hợp để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ chính xác cho thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử. Chúng tôi phối hợp với bạn để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt nhất trong việc tăng cường hoặc thuê ngoài hiệu chỉnh các thiết bị T&M tinh vi. Mỗi ngày, hàng nghìn công ty trông cậy vào Tektronix để cung cấp các hiệu chuẩn chất lượng OEM với giá thị trường cạnh tranh.

  • Bảo dưỡng Tektronix, Keithley, Fluke, Keysight, Rohde & Schwartz, Agilent, +9000 thương hiệu thiết bị T&M khác
  • Tùy chọn chương trình phù hợp: tại chỗ, giao hàng từ vị trí địa phương đến nhà máy
  • Thời gian quay vòng nhanh chóng, đáng tin cậy
  • Toàn bộ phạm vi hiệu chuẩn Z540 và ISO 17025 được công nhận
  • Kỹ thuật viên được chứng nhận A2LA

More information

PNDC