Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy tạo đồng bộ hóa tham chiếu đa định dạng SPG700

SPG700 là máy tạo đồng bộ hóa tham chiếu đa định dạng với hỗ trợ máy tạo tín hiệu kiểm tra 3G/HD/SD-SDI tùy chọn cho cơ sở hạ tầng video dựa trên SDI truyền thống. Máy cung cấp nhiều tín hiệu tham chiếu video, chẳng hạn như bùng nổ đen và đồng bộ ba cấp độ HD, và tín hiệu tham chiếu âm thanh, chẳng hạn như DARS và đồng hồ từ 48 kHz, và hỗ trợ các định dạng mã thời gian khác nhau cho các ứng dụng máy tạo tham chiếu thời gian.

Máy tạo đồng bộ hóa tham chiếu đa định dạng SPG700