Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Đồng bộ hóa, phân tích phổ đa kênh và dạng sóng miền thời gian, khắc phục sự cố tốc độ 5G.

Hệ thống 5G dựa trên một bản giao hưởng của tín hiệu kỹ thuật số, tín hiệu analog và tần số vô tuyến.  Khả năng phân tích tín hiệu trên nhiều miền là yếu tố rất quan trọng để tìm ra nhiễu, trục trặc, kích thích, sụt áp và các lỗi khác.

Trong các máy hiện sóng MSO 4, 5 và 6 Series, đằng sau mỗi đầu vào là một ADC 12 bit bên trong một ASIC tùy chỉnh. Mỗi ADC gửi dữ liệu số hóa tốc độ cao theo hai đường dẫn. Cách tiếp cận này cho phép kiểm soát độc lập việc thu nhận miền thời gian và miền tần số, cho phép tối ưu hóa cả dạng sóng và phổ của một tín hiệu nhất định. Tính năng Spectrum View độc đáo này cho phép các phép đo được đồng bộ hóa trên các miền thời gian, tần số vô tuyến và kỹ thuật số, trên tối đa 8 kênh.

MSO 6 Series có sẵn với băng thông lên đến 10 GHz, mang lại khả năng đo trực tiếp tín hiệu Sub 6 (FR1) 5G.

Yêu cầu báo giá hoặc demo

 
 

Băng thông tức thời rộng hơn cho các tiêu chuẩn mới nổi

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO 6 series B

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO 6 Series B

Khắc phục sự cố và xác thực các thiết kế tốc độ cao với băng thông bắt đầu từ 1 GHz và lên đến 10 GHz.

Khắc phục sự cố 5G

5G Validation & System Debug
Tổng quan về ứng dụng

Xác thực 5G và Gỡ lỗi hệ thống

Tìm hiểu cách thực hiện phân tích tín hiệu đa miền của hệ thống thiết bị người dùng và trạm gốc 5G. Xem lợi ích của việc sử dụng máy hiện sóng miền hỗn hợp để phân tích hiệu suất bộ khuếch đại tần số vô tuyến.

5G New Radio Vector Signal Analysis
Tổng quan về ứng dụng

Phân tích tín hiệu vectơ 5G New Radio

Xem cách bạn có thể đơn giản hóa một số kiểm tra bộ phát sóng 5G New Radio 3GPP. Bạn sẽ thấy cách xác minh các đặc điểm của máy phát bao gồm công suất, động lực công suất, chất lượng tín hiệu và phát xạ tần số vô tuyến.

Tổng quan về ứng dụng

Phép đo qua vô tuyến 5G

Xem cách phân tích MIMO của tần số vô tuyến, analog và kỹ thuật số có thể được thực hiện đồng thời để dễ dàng phân tích và tương quan giữa cả miền tần số và thời gian.

5G Measurements
Sách quảng cáo

Hình dung lại các phép đo 5G

Tìm hiểu cách Gói phân tích tín hiệu 5GNR của chúng tôi cho phép các phép đo vô tuyến mới băng rộng với máy hiện sóng Tektronix.

5G NR White Paper
Sách trắng

5G NR System Debug

Learn about the advantages of using single instrument for analyzing complex 5G systems where digital, analog, and RF signals interact