Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

DDR5 Memory

Việc áp dụng 5G đang thúc đẩy sự phát triển trong nhiều loại công nghệ thú vị – từ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) đến điện toán đám mây và IoT. Tất cả những điều này đều dựa vào việc nhiều dữ liệu được lưu trữ và truy cập nhanh hơn, từ đó tạo nên tầm quan trọng của bộ nhớ thế hệ thứ năm (DDR5). DDR5 cải thiện băng thông, mật độ và hiệu quả kênh, nhưng tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và tốc độ tín hiệu nhanh hơn dẫn đến các thiết kế phức tạp đẩy ranh giới của tính toàn vẹn của tín hiệu và yêu cầu các phép đo hiệu suất cao hơn để tuân thủ, gỡ lỗi và xác nhận.

Giải pháp bộ nhớ

DDR5

Giải pháp Thiết bị truyền TekExpress DDR5 tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn bộ nhớ JEDEC, do đó bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để xác thực thiết kế bộ nhớ và ít thời gian hơn để thu thập dữ liệu. Tùy chọn phần mềm tự động hóa kiểm tra DDR5 khả dụng trên Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO70000 và Máy hiện sóng hiệu suất DPO70000SX ATI.

Các tính năng chính:

 • Ứng dụng độc lập DDR DFE
 • Phân tích DFE trên lưu lượng DDR từng đợt và ghi các phép đo mắt dữ liệu
 • Khử nhúng bằng SDLA
 • Lên đến 8400M T/giây ở chế độ do người dùng xác định

Tìm hiểu thêm:

Bảng dữ liệu thiết bị truyền TekExpress DDR5

Xem Sách quảng cáo DDR5

DDR Memory Testing & DFE Analysis

LPDDR5

Giải pháp Thiết bị truyền TekExpress LPDDR5 đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn bộ nhớ JEDEC mới nhất để bạn có thể tự tin xác nhận các thiết kế DRAM LPDDR5 ở tốc độ dữ liệu tối đa. Được hỗ trợ trên Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO70000 và Máy hiện sóng hiệu suất DPO70000SX ATI.

Các tính năng chính:

 • Tự động đọc và ghi tách theo đợt
 • Kỹ thuật khử nhúng bằng SDLA
 • Thời gian nhanh hơn để có thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn
 • Hỗ trợ nhiều phương pháp phát hiện theo đợt - Đọc và ghi, chỉ ghi, chỉ đọc và tìm kiếm trực quan
 • Mặt nạ hình lục giác và phân tích biên để ghi dữ liệu, phép đo mắt CA, CS

Tìm hiểu thêm:

Bảng dữ liệu Thiết bị truyền LPDDR5

Xem Sách quảng cáo LPDDR5

DDR Memory

DDR/LPDDR, Thế hệ 3 và 4

Tốc độ dữ liệu nhanh, tính linh hoạt và công nghệ đã được chứng minh làm cho các thế hệ DRAM DDR4, LPDDR4, DDR3 và LPDDR3 trước đây trở nên cực kỳ phổ biến trong các ứng dụng thiết bị đeo, y tế và IoT.

Phần mềm tự động hóa kiểm tra DDR4/LPDDR4 và DDR3/LPDDR3 có sẵn để sử dụng với Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO70000 và Máy hiện sóng hiệu suất DPO70000SX ATI. Phần mềm tự động hóa DDR3/LPDDR3 cũng có sẵn để sử dụng với Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO Tektronix 6 Series B.

Các tính năng chính:

 • Dễ dàng xác định đọc và ghi
 • Thiết lập và kiểm tra tự động theo thông số kỹ thuật của JEDEC
 • Tạo báo cáo tự động
 • Hỗ trợ nhiều loại interposer và que đo hiệu suất cao

Tìm hiểu thêm:

Thử nghiệm DDR/LPDDR Gens 3 và 4 trên Máy hiện sóng MSO/DPO70000 và DPO70000SX

Thử nghiệm DDR/LPDDR Gen 3 trên Máy hiện sóng MSO 6 Series

DDR Memory Trigger and DDR3 Memory

Tài nguyên bộ nhớ bổ sung

DDR5 Characterization

Hội thảo trên web về mô tả đặc điểm bộ nhớ DDR5

Tìm hiểu về đặc điểm và kỹ thuật gỡ lỗi cho thiết bị bộ nhớ DDR5 SDRAM khi bạn xem bản trình bày này.
DDR5 Memory Validation
Video and Webinar

Chế độ DDR5 và UDA

Xem cách Chế độ chuyển đổi do người dùng xác định cho phép người dùng tác động đến mọi chi tiết trong thiết lập máy hiện sóng của họ trong khi làm việc trong khuôn khổ tự động hóa.
DDR5 Memory Validation
Whitepaper

Gỡ lỗi và xác thực bộ nhớ DDR5

Đọc tài liệu kỹ thuật phổ thông của chúng tôi để tìm hiểu cách giải quyết các tác động của hiệu suất cải tiến mà DDR5 mang lại cho việc phân tích và kiểm tra các thiết bị hỗ trợ DDR5.
LPDDR5_Memory

Các thách thức và giải pháp LPDDR5

Xem cách giải quyết các thách thức kiểm tra DRAM LPDDR5 chính để biết các mẹo và kỹ thuật kiểm tra nhằm đáp ứng những thách thức thiết kế do tiêu chuẩn bộ nhớ di động này đặt ra.
DDR5 Read-Write Burst
Blog

Blog về bộ nhớ thế hệ tiếp theo

Blog của chúng tôi mô tả cách thế hệ bộ nhớ mới, DDR5, vượt qua giới hạn của tín hiệu tốc độ cao và đưa ra những thách thức thử nghiệm mới.
DDR5 Probing
Data Sheet

Đầu que đo linh hoạt cho các ứng dụng DDR/LPDDR

Đầu hàn mới dành cho Que đo Tektronix P7700 giúp tăng hiệu suất thu tín hiệu cho các ứng dụng xác thực điện DDR và LPDDR.