Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Multimeter Calibration Services

Preparing for multimeter calibration

Tektronix offers analog and digital multimeter calibration and repair services for hundreds of manufacturers, including Tektronix and Fluke multimeter calibration and repair services. All can be custom-tailored to meet your specific requirements — either at your site or through our network of mobile and depot labs.

Typical Multimeter Calibration and Repair Procedures

 • Equipment Inspection - the instrument is carefully examined to determine whether it is operating to manufacturer warranted specification.
 • DC Voltage - direct current voltage measurement is calibrated to manufacturer specifications.
 • AC Voltage - alternating current voltage measurement is calibrated to manufacturer specifications.
 • Resistance (2-wire & 4-wire) - resistance is tested and calibrated to manufacturer specifications.
 • DC Current - direct current measurement is calibrated to manufacturer specifications.
 • AC Current - alternating current measurement is calibrated to manufacturer specifications.
 • Linearization (if applicable) - linearization is measured and calibrated to manufacturer specifications.

Trust Tektronix as your single-source multimeter calibration services provider.

Everywhere You Need Us to Be

Tektronix offers the world’s most comprehensive network of calibration service labs for test and measurement equipment. More than 1,100 experienced and certified technicians are ready to service your instruments from ~100 labs worldwide. For global companies, we are your local partner for managing the calibration programs for your entire fleet of instruments across multiple sites.

Service Center Locations 

 

Map-Banner

Why Choose Tektronix for Multi-brand Services?

 • Calibration services for equipment from 9,000-plus manufacturers—far more than just Tektronix!
 • Extensive global service network—more than 100 points of service.
 • Superior quality—181 ISO/IEC 17025:2005 accreditation parameters.
 • 1,100-plus associates—highly skilled technicians and sales representatives.

Câu hỏi thường gặp

Why calibrate a multimeter?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ

How often should I calibrate a multimeter?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ

Một số thiết bị của chúng tôi rất khó di chuyển. Làm cách nào để chúng tôi hiệu chỉnh những thiết bị đó?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ

Có những tùy chọn hiệu chuẩn nào?

Có các mức dịch vụ hiệu chuẩn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Các dịch vụ hiệu chuẩn được công nhận và tiêu chuẩn cung cấp khả năng xác định nguồn gốc cần thiết cho các yêu cầu quy định.

Hiệu chuẩn tiêu chuẩn (ANSI/NCSL Z540.1)
Dịch vụ này cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn với ngày hiệu chuẩn và ngày đến hạn hiệu chuẩn. Một tuyên bố truy xuất nguồn gốc được cung cấp. Các thông số đo lường không đáp ứng các thông số kỹ thuật kiểm tra (ngoài dung sai) được xác định và báo cáo trên chứng chỉ.

17025 Hiệu chuẩn được công nhận
Dụng cụ đo được hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 trong phạm vi công nhận đã được phê duyệt của chúng tôi. Hiệu chuẩn được công nhận cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn có logo của cơ quan công nhận trên tài liệu. Ngày hiệu chuẩn có trên giấy chứng nhận và ngày đến hạn hiệu chuẩn chỉ được ghi trên tài liệu khi được khách hàng chỉ định hoặc theo thỏa thuận theo hợp đồng. Một tuyên bố truy xuất nguồn gốc được cung cấp. Dữ liệu đo lường và tính không chắc chắn cho từng thông số được kiểm tra trong quá trình hiệu chuẩn được cung cấp.

So sánh các tùy chọn hiệu chuẩn và những điều cần cân nhắc khi chọn nhà cung cấp

What calibration options are available?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ

Can I calibrate my own multimeter?

Đôi khi việc gửi một thiết bị để được hiệu chỉnh không phải là một lựa chọn. Từ dịch vụ tại chỗ đến các trung tâm dịch vụ địa phương, có các tùy chọn giao hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trung tâm dịch vụ địa phương – Các trung tâm dịch vụ địa phương cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng miễn phí trong phạm vi địa phương của trung tâm và phạm vi công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu chi phí của bên thứ ba. Tektronix có 24 trung tâm ở Bắc Mỹ và 18 trung tâm quốc tế. Tìm một trung tâm dịch vụ gần bạn nhất.

Dịch vụ tại chỗ định kỳ – Với tùy chọn này, khách hàng có thể lập kế hoạch trước và tránh phải ngừng thiết bị, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết kế và lịch trình sản xuất của bạn. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để hiệu chỉnh thiết bị nhạy cảm hoặc lớn không thể di chuyển được.

“Dịch vụ ảo tại chỗ” – Với những lo ngại về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi cũng đã giới thiệu một dịch vụ “ảo tại chỗ” mới, nơi chúng tôi cung cấp các tài nguyên và tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho dịch vụ tại chỗ nhưng được thực hiện trong Trung tâm dịch vụ. Dịch vụ ảo tại chỗ, kết hợp với dịch vụ nhận và giao hàng, cho phép tạo khoảng cách xã hội phù hợp ở những nơi cần thiết và cung cấp thời gian quay vòng nhanh tương tự với dịch vụ tại chỗ thông thường.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cung cấp dịch vụ

Get Started Today

Get a free quote for calibration or call 1-877-477-8204
to speak directly with a customer service representative

Get a Quote