Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Đồng hồ điện tần số vô tuyến

Các phép đo công suất chính xác là một yêu cầu tuyệt đối trong thiết kế và sản xuất tần số vô tuyến và vi sóng. Dòng đồng hồ điện Tektronix RF mang lại độ chính xác bạn mong đợi, nhưng chúng cũng cung cấp độ ổn định nhiệt độ, thông lượng và độ rộng của phép đo đặc biệt. Tektronix cung cấp một loạt các đồng hồ điện/cảm biến điện tần số vô tuyến bao phủ một loạt các tần số và cung cấp các phép đo điện từ công suất trung bình cơ bản đến cấu hình xung.

Tìm hiểu thêm về PSM3000/4000/5000 Series »