Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy phân tích công suất PA3000 (Ngừng sản xuất)

Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.

Không có sản phẩm thay thế trực tiếp cho PA3000. Tuy nhiên, các máy hiện sóng được trang bị phần mềm phân tích công suất 3 pha có thể đo công suất 3 pha, hệ số công suất, sóng hài, v.v.. với tốc độ lấy mẫu cao.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu PA3000 hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

Tính chính xác (V/A)

0,04%

Kệnh

1 đến 4

Phep đo W

10 mW đến MWs

Băng thông/Lấy mẫu

1 MHz

 

Máy phân tích công suất PA3000