Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Keithley 2015 Series: Đồng hồ vạn năng phân tích âm thanh và THD

Đồng hồ vạn năng phân tích âm thanh của chúng tôi kết hợp các phép đo và phân tích chất lượng dải âm thanh với một DMM 6½ chữ số cho mục đích rộng—tất cả trong một thiết bị nửa tủ rack. Các đồng hồ này có thể đo tổng biến dạng sóng hài (THD) trên toàn phạm vi âm thanh 20Hz đến 20kHz và có thể tính THD+Nhiễu và tín hiệu đến nhiễu cộng với biến dạng (SINAD). 2015‑P và 2016-P xác định trực tiếp các giá trị đỉnh của phổ tần số.

Xem thêm các mẫu đồng hồ vạn năng điện tử.

Base Price
US $6,610 +
Keithley 2015 Series: Đồng hồ vạn năng phân tích âm thanh và THD
Model Description Maximum Resolution Connectivity List Price Configure And Quote
2015-P/J US $6,610 Configure & Quote
2015/J US $8,130 Configure & Quote
2015 6.5 GPIB / RS232 US $8,210 Configure & Quote
2015-P 6.5 GPIB / RS232 US $8,740 Configure & Quote