Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Máy kiểm tra tỷ lệ lỗi bit

Dòng sản phẩm Tektronix BERTScope® và PatternPro® cung cấp một loạt các giải pháp điều hòa tín hiệu và kiểm tra BER từ 1,5 Gb/giây đến 40 Gb/giây trên 1-4 kênh và cung cấp danh mục kiểm tra giao tiếp nối tiếp trên các sản phẩm Máy kiểm tra tỷ lệ lỗi bit rộng nhất ngành.

 

Chọn trong số các mô hình Máy kiểm tra tỷ lệ lỗi bit đơn và đa kênh dựa trên ứng dụng kiểm tra cụ thể của bạn.