Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo điện dung thấp

Các giải pháp que đo điện dung thấp của Tektronix là lý tưởng để kiểm tra tín hiệu điện áp thấp trên ECL, CMOS và các mạch logic khác, khi điều quan trọng là sử dụng que đo điện dung thấp để thu tín hiệu chính xác với tác động tải tối thiểu lên thiết bị được kiểm tra.

Que đo điện dung thấp