Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Trình dựng tập lệnh kiểm tra Keithley

Test Script Builder (TSB) là một công cụ phần mềm giúp đơn giản hóa việc xây dựng các tập lệnh kiểm tra cho các dụng cụ hỗ trợ Test Script Processor (TSP®) của Keithley. TSB cho phép bạn:

  • Gửi lệnh và nhận phản hồi từ thiết bị
  • Tạo, quản lý và chạy các tập lệnh người dùng
  • Gỡ lỗi tập lệnh
  • Nâng cấp phần mềm thiết bị
  • Nhập các tập lệnh gốc để xem hoặc chỉnh sửa và chuyển đổi sang các tập lệnh của người dùng

 

Tải xuống phần mềm

 

Các kiểu tương thích: SourceMeter hệ thống 2600B Series, SourceMeter hệ thống công suất cao 2650A Series, SMU màn hình cảm ứng kiểu 2450, SMU màn hình cảm ứng dòng điện cao kiểu máy 2460 SMU, Bộ chuyển mạch/Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số hệ thống 3700A Series, Hệ thống ma trận chuyển mạch bán dẫn kiểu máy 70xB, Đồng hồ vạn năng lấy mẫu đồ họa DMM 7510

Lưu ý: Test Script Builder cuối cùng sẽ được thay thế bằng tiện ích mở rộng TSP Toolkit cho Visual Studio Code để phát triển các tập lệnh kiểm tra. Nhấp vào đây để tải xuống và sử dụng phiên bản beta. 

 

keithley-logo