Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Bộ lọc thông thấp

Những sản phẩm này không còn khả dụng để mua nữa.

Picosecond Pulse Labs hiện là một phần của Tektronix. Hiệu suất hàng đầu tương tự mà bạn mong đợi từ các sản phẩm của Picosecond Pulse Labs hiện có sẵn với sự hỗ trợ và hậu thuẫn trên toàn thế giới của Tektronix.

Tektronix thiết kế các bộ lọc thông thấp (thời gian tăng) tạo ra các phản hồi thoáng qua rất rõ ràng. Bộ lọc thời gian tăng đôi khi còn được gọi là Bộ chuyển đổi thời gian chuyển tiếp hoặc TTC. Các bộ lọc này dựa trên một thiết kế hấp thụ độc quyền có đáp ứng tần số tương tự như bộ lọc Bessel-Thomson (BT), nhưng cung cấp phản ứng nhất thời vượt trội.