Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Khối che chắn DC

Những sản phẩm này không còn khả dụng để mua nữa.

Các khối Tektronix DC là các thành phần băng thông siêu rộng hiệu suất cao được sử dụng để cách ly điện áp DC trong khi vẫn cho phép các tín hiệu dữ liệu đi qua mà không bị ảnh hưởng.

PSPL5500 Series của Khối DC là tụ điện chặn đồng trục băng thông rộng cực kỳ hiệu quả. Do cấu trúc đồng trục, đạt được hiệu suất vi sóng tuyệt vời và phản hồi nhất thời. Giá trị điện dung lớn cung cấp phản hồi tần số thấp xuống phạm vi kHz.

Picosecond Pulse Labs hiện là một phần của Tektronix. Hiệu suất hàng đầu tương tự mà bạn mong đợi từ các sản phẩm của Picosecond Pulse Labs hiện có sẵn với sự hỗ trợ và hậu thuẫn trên toàn thế giới của Tektronix.