Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Balun và Biến áp

Những sản phẩm này không còn khả dụng để mua nữa.

Picosecond Pulse Labs hiện là một phần của Tektronix. Hiệu suất hàng đầu tương tự mà bạn mong đợi từ các sản phẩm của Picosecond Pulse Labs hiện có sẵn với sự hỗ trợ và hậu thuẫn trên toàn thế giới của Tektronix.

Tektronix cung cấp nhiều loại máy biến áp đảo và bộ tách xung vi sai (balun). Các balun này biến đổi đầu vào 50 ôm không cân bằng thành đầu ra vi sai 100 ôm cân bằng và được làm bằng các thành phần thụ động và do đó có hai hướng.

Tektronix balun là một phương tiện hiệu quả để sử dụng thiết bị kiểm tra một đầu (của VNA, máy tạo mẫu) để thực hiện các phép đo chênh lệch.

Nhiều tiêu chuẩn dữ liệu nối tiếp có các yêu cầu kiểm tra thông số S chênh lệch khiêm tốn. Đối với các ứng dụng dữ liệu nối tiếp này, một cặp balun và một VNA một đầu cung cấp một giải pháp đo lường rất hiệu quả về chi phí.