Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

OM2210

Nguồn hiệu chỉnh thiết bị thu OM2210 Series là một sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Để có kiểm tra quang học mạch lạc mới nhất, hãy xem Máy phân tích điều biến quang có thể cấu hình của Tektronix, có tầng nhiễu EVM thấp nhất trong ngành, băng thông hệ thống 70GHz và kiến trúc mô-đun.

Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm dành cho chủ sở hữu OM2210 Series hiện tại có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.