Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Que đo một đầu điện áp thấp

Que đo một đầu điện áp thấp thường được sử dụng để đo các tín hiệu tham chiếu nối đất, tốc độ cao lên đến 12 V. Các que đo điện áp thấp này là lựa chọn tốt nhất để thực hiện các phép đo trên các thành phần mạch trở kháng cao, tần số cao yêu cầu tải que đo tối thiểu.  Người dùng nên chọn que đo có thông số điện dung đầu vào thấp (~ 1 pF) để giảm thiểu ảnh hưởng tải của que đo lên mạch.  Một que đo có điện dung đầu vào thấp hơn sẽ cung cấp trở kháng đầu vào cao hơn ở tần số cao hơn.

Các giải pháp que đo một đầu điện áp thấp của Tektronix cung cấp:

  • Băng thông lên đến 4 GHz.
  • Trở kháng đầu vào rất cao với điện dung đầu vào thấp (<1 pF)
  • Bộ phụ kiện que đo phong phú nhất để có hiệu suất đo lường tối ưu

Xem thêm que đo »

Base Price
US $2,930 - US $8,210
Que đo một đầu điện áp thấp
Model Attenuation Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage List Price
P6243
View Compatible Instruments
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible

 

10X 1 GHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

± 8 V

US $2,930
Configure & Quote
TAP1500
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 Fully Compatible

 

10X

1.5 GHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

± 8 V

US $4,000
Configure & Quote
P6245
View Compatible Instruments
DPO7000C TPA-BNC Adapter required
MDO3000 TPA-BNC Adapter required
MDO4000C TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO2000 TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TPA-BNC Adapter and TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO4000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000 TPA-BNC Adapter required
MSO/DPO5000B TPA-BNC Adapter required
MSO4000B TPA-BNC Adapter required
TDS3000 Fully Compatible
TDS5000 Fully Compatible

 

10X 1.5 GHz

1 MΩ || ≤ 1 pF 

± 8 V

US $4,150
Configure & Quote
TAP2500
View Compatible Instruments
5 Series MSO Fully Compatible
5 Series MSO Low Profile Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required

 

10X

2.5 GHz

40 kΩ || ≤ 0.8 pF 

± 4 V

US $5,600
Configure & Quote
TAP3500
View Compatible Instruments
3 Series MDO Fully Compatible
DPO/DSA/MSO70000 TCA-VPI50 Adapter required
DPO7000C Fully Compatible
MDO3000 Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MDO4000C Fully compatible and probe supported on RF Input with required TPA-N-VPI Adapter
MSO/DPO2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO2000B TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required
MSO/DPO3000 Fully Compatible
MSO/DPO4000 Fully Compatible
MSO/DPO5000 Fully Compatible
MSO/DPO5000B Fully Compatible
MSO4000B Fully Compatible
TBS2000 TekVPI® External Power Supply (119-8726-xx) required

 

10X

3.5 GHz

40 kΩ || ≤ 0.8 pF 

± 4 V

US $7,430
Configure & Quote
TAP4000

10X

4 GHz

40 kΩ || ≤ 0.8 pF

± 4 V

US $7,740
Configure & Quote
P7240
View Compatible Instruments
DPO/DSA/MSO70000 Fully Compatible
TDS6000 Fully Compatible
TDS7000 Fully Compatible
5X

4 GHz

20 kΩ || ≤ 0.8 pF 

± 2 V

US $8,210
Configure & Quote