Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Nhận tấm vé thiết kế tương lai tại Diễn đàn đổi mới Tektronix 2023. Buổi kỹ thuật miễn phí. Đăng ký ngay.

Search

Search Results

1 - 2 out of 2
  • Datasheet

    MSO 4 Series B

    Bảng dữ liệu của MSO 4 Series B cung cấp thông tin tổng quan về các tính năng sản phẩm, thông số kỹ thuật quan trọng, và thông tin đặt hàng.
  • Datasheet

    Data Timing Generator